Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně vyplnit sumář

21. 3. 2009

Jak správně vyplnit sumář úlovků? Návod na vyplnění sumáře Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tomu, kdo ji vydal, tedy vlastní MO, nebo jiné MO v případě zakoupení krátkodobé povolenky u jiného svazu, spolu s řádně a úplně vyplněným sumářem úlovků. Tento úkol je pro mnohé naše členy ještě pořád zdrojem problémů a chyb a proto zde uvedu správný způsob vyplňování sumáře.

1)  Povinnost vrátit sumář a povolenku je zakotvena ve Stanovách. Tam je rovněž stanoven trest při nevrácení – nevydání povolenky k rybolovu pro další rok. Sumář můžete vrátit buď osobně, nebo poštou na adresu MO. Vždy ale musí být správně vyplněn.

2)  Vyplňování sumáře začněte hned shora, takže vyplňte řádně za který rok sumář sestavujete, vypište své jméno a příjmení, doplňte čísla povolenek (mimopstruhové a pstruhové) a nakonec vypište označení MO, tedy Nové Město na Moravě

3)  A nyní se dostáváme k vlastnímu vyplnění sumáře. První kolonka ve sloupci Revír má označení ČÍSLO. Sem zapište šestimístné číslo revíru, které zjistíte z aktuálních Bližších podmínek a soupisu revírů. Například 461 191  pro  Loučka 4a;  463 042  pro Loučka 4463 021  pro  Fryšávka 1.

 V druhém sloupci označeném NÁZEV vypište čitelně jméno revíru. Zase berte jméno revíru ze soupisu revírů, nepoužívejte žádné místní názvy nebo zkomolená označení. Například Sázava 18 místo Bráňák.

Další sloupec nese označení POČET DOCHÁZEK. Sem vyplníte počet všech docházek za rok na tento revír. Počítáte i ty docházky, kdy jste si neponechal žádnou rybu, nebo jste žádnou neulovil.

Mnoho revírů, jsou v seznamu revírů uvedena pod pořadovými čísly. Například Svratka 14A má 3 podrevíry. V celkové sumarizaci jsou všechny tyto "podrevíry" uvedeny pouze pod názvem Svratka 14A s evidenčním číslem revíru 461 144. Uvádění podrevírů do sumarizace má význam pouze pro členy MO, která revíry obhospodařuje a má je pro vlastní potřebu. Pro ostatní je bezpředmětná. Zpracovatelelům sumarizace je rozepsání podrevírů pouze ztížením jejich práce. Nemá význam podrevíry v sumarizaci zohledňovat. Pište prosím vše pod jeden název.

4)  V dalších sloupcích jsou již údaje o jednotlivých druzích ryb, o jejich počtu a jejich hmotnosti. Pro každý revír uvádíte vždy celkový počet kusů ryb a jejich součtovou hmotnost. Údaj se uvádí na jedno desetinné místo, tedy například 15,8 kilogramu.

V případě, že jste byl držitelem i pstruhové povolenky, vyplňte  obdobným způsobem i sumář pro revíry pstruhové.  Celkové součty kusů a hmotností v posledním řádku sumáře udělat musíte.  Pokud vám nebude stačit jeden formulář sumáře, máte možnost si vyzvednout u vedení  MO.  

SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK   

NAVŠTÍVENÉ REVÍRY

99

01

02

03

Počet

docházek

Kapr obecný

Lín obecný

Cejn velký

ČÍSLO

NÁZEV

ks

kg

ks

kg

ks

461191 

LOUČKA 4A 

28 

 22

 44,6

 11

 6,2

 

 461129

SÁZAVA 17 

10 

11,3 

 461130

SÁZAVA 18

12 

16,9 

2,3 

 

 461131

SÁZAVA 19 

15 

 4

8,0 

 10

4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CELKEM

 65

 39

 80,8

 25

 13,4

 3