Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze březen 2019

31. 1. 2019

 

                     Pozvánka

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18210, sídlo: Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 00557188

Vás srdečně zve na výroční (náhradní) členskou schůzi, která se koná

v neděli dne 3.března 2019 v  09:00 hod.

budova kulturního domu  Nové Město na Moravě

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku oprávněných volit, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

Program výroční členské schůze:

 1.   Zahájení

2.   Schválení programu

3.   Volba návrhové a mandátové

5.   Zpráva mandátové komise

6.   Kontrola usnesení  2018

7.   Zpráva předsedy

7.   Zpráva hospodáře

9.   Zpráva o účetním hospodaření za rok 2018 - návrh rozpočtu na rok 2019

10. Zpráva Kontrolní a revizní komise

11. Diskuse

12. Schválení plánu práce na rok 2019

13. Návrh na usnesení

14. Závěr

 

S pozdravem   Petrův zdar!

  

předseda výboru pobočného spolku

Rostislav Mikeš

 

 

V Novém Městě na Moravě 1.února 2019